Zomer van Antwerpen zoekt Kandidaat lid Raad van Bestuur / Algemene vergadering

Zomer van Antwerpen vzw zoekt Kandidaat lid Raad van Bestuur / Algemene vergadering

Zomer van Antwerpen vzw zoekt een uitbreiding voor haar Raad van Bestuur, in de vorm van geengageerde mensen met een hart voor cultuur en de stad die als vrijwillig lid mee willen bouwen aan een spannende toekomst. 

Onze Raad van bestuur zet samen met de artistiek en de zakelijk leider inhoudelijk de grote lijnen uit, bewaakt een goed financieel bestuur en draagt de missie uit naar partners en overheden. Als bestuurslid geef je onafhankelijk advies vanuit een brede algemene kennis en specifieke vaktechnische capaciteiten. Je handelt professioneel en integer, vanuit een langetermijnvisie en met respect voor de statuten en de missie. We streven naar een Raad van Bestuur die een afspiegeling is van de grootstedelijke context waarin we opereren, met een nadruk op een goede genderbalans en culturele diversiteit. Meer informatie over deze onbezoldigde functie vind je hier.