Noces

Cinema Urbana
GRATIS
16 aug 2017 - 21u00
Locatie: 
Panamaloods, Siberiastraat 1
drinken
toegankelijkheid
spraakniveau1

Noces

De Pakistaans-Belgische Zahira woont in een warm nest. Tot haar ouders haar vragen de traditie te volgen en een echtgenoot te kiezen.

 

Gewend aan haar verworven vrijheid en zelfstandigheid, rekent Zahira op de hulp van haar broer.